Etkili mücadelenin sonu her zaman  zaferle sonuçlanır.
        Stratejinizin, stratejimize ihtiyacı  olabilir..
 

Kurumsal yönetim danışmanlık nedir?

Kurumsal Yönetim Danışmanlığıı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde stratejisiorganizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir.


Kurumsal Yönetim danışmanı hizmetine ne zaman gerek duyulur?

 • Rekabet gücünü arttırmak için
 • Kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde
 • İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde
 • Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşılmak istendiğinde
 • Kötü gün için iyi günde risk yönetimi
 • Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme gibi işletmelerin önemli evrelerinde
 • Çalışanların motivasyon ve işe olan inancını arttırmada
 • Farklı bakış açısı, görselleştirme ve algısal olarak durumun analizini yapma
 • Olaylara psikolojik açıdan bakarak durum değerlendirmesi sağlama 

   

KURUMSAL ÜSTÜN BAŞARI

DÜŞÜNME YÖNETİMİ 


PROGRAM NO: 15

1. ADI: Düşünme Yönetimi

2. AMAÇLARI: Bu programı tamamlayan her katılımcı;

 • Düşünme ve anlama kavramlarını bilir.
 • Düşünmenin ilkelerini kavrar.
 • Düşünmeyi zorlaştıran faktörleri bilir.
 • Düşünmeyi - tepkiyi yönetmeyi kavrar.
 • Düşünme yönetiminde inanç, tutum, öğrenme ve kişilik arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Düşünme düzeylerini bilir.
 • Düşünme yönetimi için veri yönetiminin önemini kavrar.
 • Stratejik düşünmeyi kavrar.
 • Olumlu-olumsuz düşünmeyi kavrar.
 • Olumlu düşünme için iletişimin gerekliliğini bilir.
 • Düşünme becerilerini bilir.
 • Düşünme tekniklerini bilir.

3. SÜRESİ: Programın süresi 3.ders saatidir.

4. HEDEF KİTLESİ: Okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler.

5. UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere düşünce yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.
 • Eğitim görevlisi olarak; düşünme yönetimi konusunda çalışma yapmış akademisyen veya bu konuda çalışmaları olan ve eğitim veren rehber öğretmenlerden tercih edilecektir. Bulunmaması durumunda ise bu alanda eğitim almış yönetici ve öğretmenler tercih edilecektir.
 • Eğitim ortamında; bilgisayar ve  projeksiyon  cihazı  bulundurulacak, konferans oturma düzeni hazırlanacak, katılımcı sayısı 40 kişiyi geçmeyecektir.

6. İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

KONULAR

SÜRE(Saat)

Düşünme-anlama tanımları

 

 • Düşünmenin ilkeleri

 

 • Düşünmeyi zorlaştıran faktörler

 

Düşünmeyi -tepkiyi yönetmek

 

Düşünme yönetiminde inanç, tutum, öğrenme ve kişilik arasındaki ilişki

 

Düşünme düzeyleri

 

Düşünme yönetimi için veri yönetiminin önemi

 

Stratejik düşünme

 

Olumlu- olumsuz düşünme

 

Olumlu düşünme için iletişim

 

Düşünme becerileri

 • Zihinde canlandırma
 • Olumlu düşünce
 • Nefes alma
 • Telkin
 • Affetme
 • Konsantrasyon
 • Hedef belirleme
 • Problem çözme
 • Şimdiyi yaşama
 • Rahatlama
 • Zihin haritaları

 

 

Düşünme teknikleri  

 • Kuantum düşünme
 • Altı şapka düşünme
 • Analitik düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • Eleştirel düşünme
 • Tersine düşünme
 • Olumlu düşünme
 • Çoklu düşünme
 • Kritik düşünme
 • Hızlı düşünme ve cevap verme
 • Derin düşünme(meditasyon)

 


7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 •   Program hedeflerine ulaşmak için; aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacak ve sunuş yoluyla öğretim stratejisi yaklaşımı kullanılacaktır.
 •   Anlatım, soru-cevap, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası gibi yöntem ve teknikler  ağırlıklı olarak kullanılacaktır.
 •   Devam süresi, program süresinin en az %80’i olmalıdır.

8. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 • Programı tamamlayan katılımcılara belge verilecektir.
* Bahçeşehir Üniversitesi 

Eğitim bilgisi için: Esra ERDOĞAN info@peyem.com.tr 
P E Y E M  K U R U M S A L
Uyarı:  Danışmanlık uygulamaları ve bilgilendirmeler gelişim amaçlıdır, kesinlikle tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı değildir..
      © Copyright 2003 - Tüm hakları saklıdır.
                         HUKUK BÜROLARIMIZ
      ERCİYES HUKUK VE AZAFLI HUKUK BÜROSU