Etkili mücadelenin sonu her zaman  zaferle sonuçlanır.
        Stratejinizin, stratejimize ihtiyacı  olabilir..


AR-GE Nedir?

Ar-Ge açılımı, araştırma ve geliştirmedir. gelir. Bir alanda planlama yapılması gerektiğinde en sık karşınıza çıkacak kavramlardan biri de budur. Yeni projelere başlamanın ilk adımı detaylı bir araştırma yapmaktır. Ar-Ge çalışmaları sayesinde bu araştırmayı detaylı olarak yapabilmek ve ortaya çıkacak ürüne dair sağlam bir zemin oluşturmak mümkündür.
Ar-Ge, yenilikçi teknolojiler yaratmanın başlangıcıdır. Bu nedenle iyi bir şekilde organize edilmelidir. 


AR-GE Çalışmalarının Amacı Nedir?

Ar-Ge’nin temel amacı, bir hizmeti veya ürünü pazara sürmeden önce en iyi ve kaliteli hâline getirmektir. 

Ar-Ge’nin bir diğer hedefi de şirketin kârlılığını artırmaktır. Bu nedenle AR-Ge tanımı için sistematik olarak sürdürülen bir yaratıcı ve gelişim odaklı bir çalışma süreci demek yanlış olmaz. Ar-Ge çalışması ile gelecek olan başarı oldukça uzun vadelidir bu nedenle anlık bir kâr beklentisi bulunmaz. 

ar-ge

AR-GE Faaliyetleri Nelerdir?

Ar-Ge faaliyetlerini kapsamlı bir çalışma anlayışı oluşturur. Bu faaliyetleri üçe ayırarak inceleyebiliriz. 

Temel Araştırma

Temel araştırma, Ar-Ge çalışmalarında birinci aşamadır, bu aşamada ihtiyaç olan hizmet veya ürün belirlenir ve görünürde herhangi bir uygulama bulunmaz. Araştırma hem teorik hem de deneysel bir şekilde ilerler. Çalışmalar, sosyal ve psikolojik düzlemde yapılır fakat farklı bilim dallarından da yardım alınabilir. 

Uygulamalı Araştırma

Ar-Ge faaliyetlerinde ikinci aşama, uygulamalı araştırmadır. Bu aşamada ortaya yeni bir bilgi konur ve projenin devamlılığı sağlanır. Temel hedefi, kullanılan araç ve metotlardan bir sonuç çıkarmaktır. Uygulama araştırmasında deneme yanılma yöntemi yaygın olarak kullanılır. Araştırma sonuçları, temel araştırmada elde edilen veriler üzerine inşa edilir. 

Deneysel Geliştirme

Son aşama olan deneysel geliştirmede yeni bir hizmet veya ürün yaratılır. Araştırma tamamlandıktan sonra araştırmadan elde edilen bilgi ile yeni ürün ve cihazlar üretilir veya tesisler inşa edilir. Son aşama aynı zamanda hizmetin veya ürünün iyileştirilmesini de kapsar.

Yukarıda bahsi geçen farklı Ar-Ge süreçleri, bu noktaları da içerebilir:

Yeni kavram üretme
Projenin uygulanabilirlik testi
Laboratuvar çalışmaları
Prototip sunma
Tesis yapma
Deney ve testler yapma 


En Çok AR-GE Çalışmaları Yapılan Alanlar Hangileridir?


Ar-Ge çalışmaları tüm sektörler için uygulanabilir. İnsan her geçen gün kendisini geliştirir ve yeni işlevsel sistemler ortaya koyar. Araştırma ve geliştirme çalışmaları özellikle şu alanlarda ön plana çıkar. 

Otomotiv Sektörü

Otomotiv sektöründeki Ar-Ge çalışmaları, yenilikçi teknolojiler ile şirketlerin dışa bağımlılığını azaltmak bakımından önemlidir. Ar-Ge merkezlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve maliyet yönetimi gibi alanlarda değerlendirmeler yapılır. Teknoloji ile iç içe olan otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler, değişen trendler ve müşterilerin beklentilerine göre çalışmalar yaparlar.  

Bilgisayar Ve Elektronik

Bilgisayar ve elektronik sektöründe Ar-Ge çalışmaları yapılırken işin henüz araştırma aşamasında mevcut durum değerlendirilir. Durum değerlendirmesi yapılırken önceki bilgisayar ve elektronik ürünlerdeki eksiklikler, hatalar ve kullanıcıların yaşadığı problemler dikkate alınır. Eğer son teknoloji bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız bilgisayar seçilirken dikkat edilmesi gerekenler yazısını okuyabilir, bu konuda fikir edinebilirsiniz. 

Yazılım Ve İnternet

Bilgi teknolojileri sektöründe Ar-Ge denildiğinde ilk akla gelen ihtiyaçların analiz edilmesi, ürünün tasarlanması ve geliştirilmesidir. Yazılım, global platformlarda uygulandığı için alanda geniş bilgi ve tecrübe sahibi olmak gerekir. 

Sağlık Ve İlaç Endüstrileri

İlaç ve sağlık endüstrisindeki Ar-Ge, insan sağlığını doğrudan etkilediği için büyük önem taşır. Yeni bir tedaviyi sunabilmek için 12-15 yıl arasında değişen titiz ve uzun bir çalışma yapılması gerekir. Örneğin, nanoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ile vücutta zarar görmüş ve normal şartlar altında ulaşılması mümkün olmayan bölümler onarılmaya çalışılır. 

Uyarı:  Danışmanlık uygulamaları ve bilgilendirmeler gelişim amaçlıdır, kesinlikle tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı değildir..
      © Copyright 2003 - Tüm hakları saklıdır.
                         HUKUK BÜROLARIMIZ
      ERCİYES HUKUK VE AZAFLI HUKUK BÜROSU